Η Διαδικασία

Σχεδιασμός έργου

Μια βαθιά διαδικασία σχεδιασμού βοηθά στην αποφυγή λαθών και κατ' επέκταση αποφυγή ζημίων για το τελικο πελάτη. Όσο βαθύτερη ειναι η έρευνα του αρχιτέκτονα τοσο καλύτερα για τον τελικό πελάτη.

Εργασία σε σκίτσα και ιδέες

Οι γενικές ιδέες σχεδιασμού, ή έννοιες, παρουσιάζονται και αναπτύσσονται σύμφωνα με τον πελάτη ,το οποίο παριέχει ένα γενικό σκίτσο για το πώς θα οργανωθεί το project και τι σχεδιαστικό προσανατολισμό θα έχει το έργο.

Μετατροπή σε ψηφιακό υλικό

Μέσα από τα πρώτα σχέδια ή τα φωτορεαλιστικά, οι αρχιτέκτονες βοηθούν τον πελάτη και τον εργολάβο να κατανοήσουν σαφώς πως θα είναι το κτίριο πριν από τα τελικά σχέδια.

Οριστικοποίηση έργου σε συνεργασία με τον πελάτη

Σχέδια, τομές ,κατόψεις, λεπτομέριες και άλλα σχέδια παράγουν ένα σύνολο σχεδίων και προδιαγραφών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση και την υλοποίηση του έργου.